ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

Δουλεύουμε παντρεύοντας τα πρότυπα της Κρητικής Βυζαντινής Τέχνης με σύγχρονες τεχνικές και υλικά με τη διάθεση να απενεχοποιήσουμε την Βυζαντινή Αγιογραφία από τις φήμες που την θέλουν στείρα και απλοϊκή και πως να είναι άλλωστε όταν δεν αντιγράφει απλά το οπτικό φαινόμενο αλλά εικονίζει τον υπερπραγματικό κόσμο.

1
xiroslogo